חדר מוריםחדר מורים מתארח - חדרי מורים בקונצרטי התזמורת הפילהרמונית

מאסטרו קנת נגנו נפגש עם מורים למוזיקה, יוני 2014
מאסטרו נזדה נפגש עם מורים למוזיקה, יוני 2015

מאסטרו קנת נגנו נפגש עם מורים למוזיקה, יוני 2014
מאסטרו קנת נגנו נפגש עם מורים למוזיקה, יוני 2014

תכנית ״חדר מורים מתארח״ מתקיימת בסיוע תרומת קרן יאר לזכרה של תמר רודיך.

תכנית "מפתח" מציעה לחדר המורים בבית-ספר המשתתף בתכנית ביקור בקונצרט התזמורת הפילהרמונית. מטרת הביקור - חשיפה של כלל המורים בבית-הספר אל החוויה בה מתנסים הילדים כאשר הם באים לשמוע את התזמורת במסגרת תכנית "מפתח".

עפ"י העקרון של הכנה והכרות עם חומר הקונצרט מוזמנים המורים למפגש מקדים בערב הקונצרט. המורים שומעים הרצאה על רפרטואר הקונצרט ובמידת האפשר פוגשים את המנצח או את אחד הסולנים. כך הם מקבלים מושג ורקע על תכנית הערב.

המורים נשארים להאזין לקונצרט התזמורת, הרפרטואר מתאים למפגש ראשון עם עולם המוזיקה הקלאסית.

משרד תכנית "מפתח" עומד לרשותכם לבחירת התכנית והמועד המתאימים לכם.
^ לראש הדף

בקרו באתר של התזמורת הפילהרמונית הישראלית